Hakkımızda

Aimo Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarı, Çevre ölçümleri, iş hijyeni ölçümleri ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere ulusal ve uluslararası standart ve normlara uygun faaliyet göstermek üzere 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.

TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak TÜRKAK’ tan akredite olma ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan laboratuvar yeterlilik belgesi alma, Çalışma Bakanlığı’ndan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri alanında yeterlik alma süreçleri devam etmektedir.

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarıyla belgelendirilmiş olarak, Çevre Yönetim ve İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kalite Yönetim Sitemleri’ne uygun olacak şekilde hizmet verecektir.