İçeriğe geç

Akustik Gürültü

AİMO Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarları;

Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlik Belgesinde bulunan Gürültü Ölçümlerini, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan A2 tipi mühendislik akustiği ve B1 tipi endüstriyel gürültü raporlama ve haritalandırma sertifikalarına sahip yetkili personellerce gerçekleştirmektedir

Akustik gürültü ölçümleri raporu için ölçüm, modelleme ve değerlendirme hizmetleri, çevre mevzuatına uygun olarak aşağıdaki standartlara uygun olarak laboratuvarımız tarafından hazırlanmaktadır.

 Ses Güç Seviyesi (LW) Hesaplama & Gürültü Dağılım Modellemesi

     · TS ISO 8297: Akustik – Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini – “Mühendislik Metodu”

     · TS ISO 3744: Akustik –Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu

    · TS ISO 3746: Akustik – Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu.

      · TS ISO 9613-2: Akustik Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi