İçeriğe geç

İş Güvenliği Ölçümleri

AİMO Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarları;

Ortamdaki sağlığa zararlı unsurların kontrolü amacıyla ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince ; ilgili yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standardlar kapsamında iş hijyeni (iş sağlığı) ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Parametrelerimiz

ASTM D 4490-96- Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının
Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm

NIOSH-NMAM 6601- Oksijen (O2)Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre
Metodu

NIOSH-NMAM 6604- Karbon Monoksit (CO) Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre
Metodu

NIOSH-NMAM 500-Toplam Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik

NIOSH-NMAM 600- Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile siklon+ filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik

ASTM D 4532- Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik

TS 2361- Havada Süspansiyon Durumda Bulunan Madde Miktarının Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik

TSE CEN/ TR 15230- Toplam, Solunabilir ve Torasik Aerosollerin Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Ölçüm: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/4- Toplam, Solunabilir ve Torasik Aerosollerin Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik

CEN/TR-16013-3- Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini Analiz: Doğrudan Fotometrik Okuma

HSE-MDHS 14/3- Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Gravimetrik

TS 2607 ISO 1999- Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti

TS EN ISO 9612- Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi

TS EN ISO 11201- İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 11202- Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 11203- İş mahallinde makine ve donanımlardan yayılan ses basınç düzeyinin ses gücü düzeyinden tayini

TS EN ISO 11204- Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi – Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi

TS EN ISO 11205- Ses şiddeti kullanılarak iş mahallindeki makine ve donanımların ses basınç düzeyinin tespiti

TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2- Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile birlikte)- Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS EN 1032+A1- Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti

COHSR-928-1-IPG- 039- İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

TS EN ISO 7730- Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi

TS EN 7243 TS EN ISO 7730- Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi