İçeriğe geç

Çevresel Titreşim Ölçümleri

AİMO, madencilik, inşaat vb. mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan makine, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile Titreşim Ölçümleri hizmetini yetkili personellerce vermektedir.

Laboratuvarımızda Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ ne uygun olarak titreşim ölçümü, değerlendirilmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen Çevresel Titreşim Seviyesi Değerlendirme hizmetleri, çevre mevzuatına uygun olarak aşağıdaki standartlara uygun olarak hazırlanır;

    · TS ISO 4866: Mekanik titreşim ve şok – Binaların titreşimi –Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

    · TS 10354: Madencilik – Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü

 Patlatma yapılan maden ve taşocakları, titreşim oluşturan kazık çakma ve/veya ağır makineler kullanan tesis ve işletmeler için, etkilenen en yakın çok hassas/hassas/az hassas kullanımların dışında (dış cephede) çevresel titreşim ölçümlerinin yapılması için;

 1) Titreşimin tesis/işletmenin hangi faaliyet ve ünitesinden kaynaklandığı, varsa tesis alanı ve tesis/işletmenin etkilediği hassas kullanımlarda tespit edilen hasar bulgularının belirtilmesi.

 2) Tesis/işletme yakınında yer alan gürültüye hassas yapılarda (çok hassas/hassas ve az hassas yapılar) yapılacak titreşim ölçümlerinde;

 Kullanılan standardın kısa bir tanımı,

Ölçüm metodolojisinin detaylı açıklanması,

Ölçüm noktalarının tespiti ve tanımlanması,

Ölçüm noktalarının tesis/işletmeye olan mesafesi,

Ölçüm tarihi, ölçüm saati ve süresi,

Belirlenen her ölçüm noktasında ölçülen titreşim hızı, frekansı,

Varsa kullanılan düzeltme faktörleri ve belirsizlik değerlendirmesinin yapılması.

 3) Çevresel titreşim değerlerinin ÇGKY Madde 15 kapsamında değerlendirilmesi.

Madde 15 — (2) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların, çevredeki yapılarda oluşturduğu zemin titreşim düzeyi Ek-2’deki Tablo 3’te yer alan sınır değerleri sağlar.