İçeriğe geç

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

AİMO Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarı, Emisyon ölçümlerini T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirecektir.

Parametrelerimiz

TS ISO 9096-Sabit kaynak emisyonları – Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini (20-1000 mg/m3 )

TS EN 13284-1-Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini (5-50 mg/m3 )

EPA Metot 17-Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini

EPA Metot 5-Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini

TS 9503-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi

EPA CTM 022-Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 12039-Sabit kaynak emisyonları-Oksijen (O2) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Karbondioksit (CO2) Tayini Hesaplama Metodu

TS ISO 7935-Sabit kaynak emisyonları-Kükürtdioksidin (SO2) kütle derişiminin tayini

TS ISO 10780-Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini L ve S Tipi Pitot Tüpü ile

TS 3417-Sabit Kaynak Emisyonlarında S tipi Pitot Tüp ile Bacagazı Hızının Tayini

EPA Metot 1 A-Küçük Çaplı Ya da Alanlı Bacalarda S Tipi Pitot Tüpü ile Hız Tayini

EPA Metot 2-S Tipi Pitot Tüp ile Hızının Tayini

TS EN 12619-Sabit kaynak emisyonları- Baca gazlarında düşük derişimlerde bulunan gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini Ölçüm: Alev İyonlaştırma Detektörü

EPA Metot 25 A-Toplam Organik Gaz Derişiminin Belirlenmesi Ölçüm: Alev İyonlaştırma Analizörü

TS EN 1911-Sabit kaynak emisyonları -HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini Ölçüm: Gümüş Titrasyonu –Mercuric Thiocyanate Spektrometri

EPA Metot 13 A-Toplam Flor (F) Miktarının Tayini SPANDS Metodu

CARB 426-Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrometrik Metot

EPA Metot 323-Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrometrik Yöntem Metot

EPA Metot 4-Rutubet (nem) Tayini

TS EN 1948-1- PCDDF/PCDF Örneklemesi

ISO 11338-1- PAH Örneklemesi

EPA Metot 8- Sülfürik Asit (H2SO4) ve Kükürt Dioksit(SO2) Örneklemesi

CARB 425- Krom +6 (Cr+6) Örnekleme

CTM 027- Metal Örnekleme ve Tayini (Ag, As, Ba vb.)

TS EN 13649- Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Örneklemesi

EPA Metot EPA CTM 027- Amonyak Örneklemesi

EPA Metot 29 – TS EN 14385- Ağır Metal (Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) Örneklemesi