İçeriğe geç

EĞLENCE YERLERİ İÇİN CANLI MÜZİK RUHSATI

CANLI MÜZİK RUHSATI NASIL ALINIR?

İŞLETMELERDEN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK, İKLİM DEĞİŞİKLİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜZİK YAYIN İZİN BELGESİ (Canlı Müzik Ruhsatı) BAŞVURUSUNDA TALEP EDİLEN BELGELER

30 Kasım 2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” kapsamında müzik yayın izin belgesi başvurusu için gerekli belgeler aşağıda verilmektedir.

1.) Çevre ve Canlı Müzik İzni Başvuru Dilekçesi

2.) İlgili tesis bulunduğu İl Çevre Müdürlüğünden EÇBS (elektronik çevre bilgi sistemi https://ecbs.cevre.gov.tr/) kaydı oluşturmak zorundadır. Çünkü ilgili tesis için yapılan Akustik ölçüm raporu EÇBS sistemine yüklenecektir.

EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi); Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan, çevre mevzuatı kapsamında tesis, firma ve şahısların yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştıran uygulamalara giriş yapabildiği çevrim içi bir platformdur. Firma yetkilisi tarafından firma bilgileri girilerek EÇBS’ ye kaydolunduktan sonra kullanılacak uygulamalara erişim sağlanabilir.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)’ ne Nasıl Kayıt Olunur?

Firma/kurum kaydolmak için imza yetkisi bulunan firma yetkilisi tarafından EÇBS’ ye e-devlet şifresi ile giriş yapar. Şirket bilgileri girildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak kayıt formu oluşturulur. Bu kayıt formu firma yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı il müdürlüklerine verilir. İl müdürlüğü kontrollerini sağladıktan sonra firmanın entegre çevre bilgi sistemi üzerinde aktivasyonunu gerçekleştirir.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Nasıl Kullanılır?

Kayıt işlemini tamamlamış firmalar, EÇBS’ ye girerek kullanması gereken uygulamayı hesabına ekler. Bazı uygulamaları kullanabilmek için firmanın ilgili mevzuat şartlarına göre hazırlıklarını tamamlayarak gerekli evrakları il müdürlüklerine iletmesi gerekmektedir. Evraklar incelendikten sonra il müdürlüğü tarafından ilgili uygulamadaki aktivasyonu gerçekleştirilir.

3.) Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu (Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Laboratuvar)

Çevresel gürültü raporu almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gürültü ölçümü konusunda yetkili laboratuvar ile irtibata geçilir. Gürültü ölçümleri içi zaman dilimleri Gündüz: 07.00’den 19:00’a kadar olmak üzere 12 saat, Akşam: 19:00’dan 23:00’e kadar olmak üzere 4 saat, Gece: 23:00’den 07:00’ye kadar olmak üzere 8 saattir. İşletmenin çalışma saatleri hangi zaman dilimlerine denk geliyorsa, o dilimlerde ayrı ayrı standartlara uygun olarak müzik varken ve müzik yokken (arka plan) ölçümler yapılarak ölçüm tamamlanır.

Sonrasında ölçülen değerler ‘Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ madde 11 kapsamındaki sınır değerlere göre uygunluğu değerlendirilir.

4.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği

5.) Vergi Levhası Örneği

6.) İmza Sirküsü veya Vekâletname

7.) Başvuru Ücreti Dekontu (Müzik Yayın İzin Belgesi başvuru ve belge ücretleri her yılın başında Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinde yayınlanmaktadır.

8.) Varsa Turizm İşletme Belgesi Örneği

Yukarıdaki belgelerin hepsi işletmenin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edilerek başvuru işlemi tamamlanır.

EK OLARAK,

· Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süre sona ermeden en az 6 ay öncesinde müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekecektir.

· Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Canlı Müzik İzni almış olan işletmeler 2 yıl içerisinde Müzik Yayın İznini almak üzere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

· Belgesiz canlı müzik yayını yapmanın cezası çevre il müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

· Canlı müzik izni almanın son tarihi 31.12.2024 tür. Ancak hali hazırda var olan tesislerde herhangi bir müzik var ise cezai müeyyidesi vardır.

30.11.2022 tarihinde 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kaldırılmış ve yerine 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı ‘Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ yayınlanmıştır.

Yeni yönetmeliğe göre ‘Canlı Müzik İzin Belgesi’nin yerine ‘Müzik Yayın İzni’ belgesi getirilmiştir. Daha önce belediye tarafından verilen yetki izni kaldırılmış, 30.11.2022 tarihinden itibaren geçerli canlı müzik izni; ilgili şehre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilecektir.

 İlgili yönetmeliğe göre canlı müziğin tanımı,

 CANLI MÜZİK: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan (radyo, televizyon, internet aracılığı ile, bilgisayar gibi) ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak (mikrofon, hoparlör) yapılan müzik türünü ifade eder.

Buna göre canlı müzik hizmeti sunmakta olup bu kapsama giren;

Düğün Salonu, Restoran, Lokanta, Kafe, Meyhane, Bar, Gazino, Çay bahçesi   vb. bütün işletmeler canlı müzik hizmeti verebilmek ve bu durumunu yasal hale getirebilmek için MÜZİK YAYIN İZNİ almak zorundadır.