İçeriğe geç

Çevresel Gürültü

AİMO Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarları;

 Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlik Belgesinde bulunan Gürültü Ölçümlerini, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan A2 tipi mühendislik akustiği ve B1 tipi endüstriyel gürültü raporlama ve haritalandırma sertifikalarına sahip yetkili personellerce gerçekleştirmektedir

 AİMO, işyerlerinin yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme aşamasında veya gürültü şikayetlerine istinaden yapılan ölçümler ile eğlence yeri, canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri hizmetini yetkili personellerce yapmaktadır.

CANLI MÜZİK İZNİ NASIL ALINIR?

Gürültü, rahatsızlık veren veya insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek istenmeyen ses veya ses dizisidir. Çevresel gürültü ise insan faaliyetlerinden kaynaklanan istenmeyen veya zararlı dış mekân sesi olarak tanımlanır. Çevresel gürültü sonucu oluşan gürültü kirliliği ülkemizde ve dünyada büyük bir sorun haline gelmiştir. Günümüzde çevresel gürültü aşağıdakilerin ürettiği sesleri içerir;

Karayolu Araçları, Trenler, Uçaklar, Gemiler, Endüstriyel Faaliyetler, Eğlence Mekanları, Cafe, Restoran, Lokanta Gibi İşletmeler, İnşaat Siteleri, Bayındırlık İşleri Ve Hizmetleri, Rüzgâr Türbinleri, Jeneratörler Gibi Enerji Sistemleri, Avcılık Amaçlı Olanlar Dahil Ateşli Silahlar, Motosiklet, Kar Motosikleti Vb. Gibi Araçlar, Gürültülü Ev Aletleri

 Çevresel gürültü yaygın bir sorundur. İnsanların sağlığı ve yaşam kalitesi fiziksel ve mental açıdan risk oluşturabilmektedir.

 Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel gürültü ölçümleri sayesinde çevreden gürültüye yönelik şikâyet alan veya yeni ruhsat alma aşamasında olan tüm kurumlar bu konudaki uygunluğunu yasal olarak ispatlayabilirler.

Eğitimli ve deneyimli uzman kadromuz Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği standartlarına uygun olarak aşağıda verilen kapsamlarda gürültü ölçümü, değerlendirmesi ve raporlanması hizmeti vermektedir.

 Çevresel gürültü düzeyinin ölçümü ve değerlendirilmesi

       · TS 9315 ISO 1996-1: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1: Temel Büyüklükler Ve Değerlendirme İşlemleri

       · TS ISO 1996-2: Akustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini