İçeriğe geç

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

AİMO Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarı, İmisyon ölçümlerini T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirecektir.

Parametrelerimiz

TS EN 12341-Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini Gravimetrik Metot

TS 2342-Çöken Toz Tayini Gravimetrik Metot

TS EN13528-1,2-H₂S Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-HCl Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-HF Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-NH₃ Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-NO₂ Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-O₃ Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-SO₂ Pasif Numune Alma Metodu

TS EN13528-1,2-Uçucu Organik Bileşikler Numune Alma Aktif Karbona Pasif Numune Alma