İçeriğe geç

Akustik / Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

AİMO Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarları;

Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlik Belgesinde bulunan Gürültü Ölçümlerini, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan A2 tipi mühendislik akustiği ve B1 tipi endüstriyel gürültü raporlama ve haritalandırma sertifikalarına sahip yetkili personellerce gerçekleştirmektedir

AİMO, işyerlerinin yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme aşamasında veya gürültü şikayetlerine istinaden yapılan ölçümler ile eğlence yeri ,canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri hizmetini yetkili personellerce yapmaktadır.

AİMO, madencilik, inşaat vb. mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan makine, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile Titreşim Ölçümleri hizmetini yetkili personellerce vermektedir.

Parametrelerimiz

TS EN ISO 3746- Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq, T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti

TS ISO 8297- Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) Tespiti

TS ISO 9613-2- Sesin dışarıda yayılırken azalması Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi

TS 10354- Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)

TS ISO 4866-Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,V)

ISO 10816-4/ISO 10816-5- Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Vrms)